Projekt partnerski pn.

„Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”) ma na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami ‑ będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostało dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 82 obiektach szkół podstawowych,  zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych” .

Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Czytaj więcej…

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pozostałych uczestników została podjęta decyzja o odwołaniu  konferencji podsumowującej projekt pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, która miała odbyć się 19 marca br., w sali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przy ul. Artwińskiego 3 w Kielcach.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca przekazuje podczas konferencji w dniu 27 czerwca 2019 roku Partnerowi Projektu umowę dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części wkładu własnego w projekcie

Już po powrocie z wakacji uczniowie z małych wiejskich szkół województwa świętokrzyskiego w 49 gminach, które uczestniczą w unijnym projekcie „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, zastaną najnowocześniejsze zestawy komputerowe w swoich pracowniach informatycznych. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisał z gminami – partnerami projektu, umowy na przekazanie przez samorząd województwa dotacji celowej przeznaczonej na część wkładu własnego.

Czytaj więcej…