Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca przekazuje podczas konferencji w dniu 27 czerwca 2019 roku Partnerowi Projektu umowę dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części wkładu własnego w projekcie

Już po powrocie z wakacji uczniowie z małych wiejskich szkół województwa świętokrzyskiego w 49 gminach, które uczestniczą w unijnym projekcie „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, zastaną najnowocześniejsze zestawy komputerowe w swoich pracowniach informatycznych. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisał z gminami – partnerami projektu, umowy na przekazanie przez samorząd województwa dotacji celowej przeznaczonej na część wkładu własnego.

Firma Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. już na początku lipca dostarczy do 79 szkolnych pracowni objętych projektem prawie 1400 zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One), z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz 64 urządzenia dostępowe (AccesPoint) do sieci Wi-Fi. To sprzęt bardzo szybki, o dużych możliwościach, który na pewno zmieni sposób nauki. Będzie można go wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zdalnie udostępniać interesujące materiały edukacyjne.

Liderem projektu o wartości ponad 4,7 mln zł, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, jest samorząd województwa. Gminy wnoszą tylko 25-procentowy wkład własny. Dodatkowo dziś podpisały umowy na dotację celową od samorządu województwa pokrywającą 5% tego wkładu. Jak zapewniał członek Zarządu Województwa Marek Jońca, w kolejnej unijnej perspektywie finansowej planowana jest kontynuacja i rozszerzanie tego programu, bo informatyzacja jest dziś jednym z priorytetów rozwojowych.

W realizowanym obecnie projekcie komputery trafią do małych wiejskich szkół podstawowych, które mają słabo wyposażone pracownie. Wśród nich są m. in. szkoły w Bliżynie, Bejscach, Gowarczowie, Stąporkowie, Klimontowie, Koprzywnicy, Obrazowie, Waśniowie, Wilczycach czy Wiślicy.